ເມສາ24

ທີ່ຕັ້ງ ວຄຄຂ

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ......

    ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຄັງໄຂ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ,ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງໂພນສະຫວັນ
ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຕາມຖະໜົນເລກ 7 ປະມານ 6 km ເຊິ່ງແຕ່ລະທິດມີຊາຍແດນຕິດກັບ
   -   ທຶດເໝຶອຕິດກັບ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຄັງກີວເກົ່າ, ບ້ານເຫຼັກ.
   -   ທິດໃຕ້ຕິດກັບກັບເສັ້ນທາງເລກ 7 ແລະ ສາຍນ້ຳຍວນ
   -   ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ກອງພັນປັດໄຈ, ກອງຍຸດຕິດທຳແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ບ້ານດ່ອງ
   -   ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ສາຍພູສະນີ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:12 ເດືອນ 5 ປີ 2017,