ເມສາ24

ລະບົບຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງວີທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

   image1
ທ່ານ ຄຳວົງ ອຸດົມສຸກ
ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໝຸ່ມ ວຄຄຂ

    image1
ທ່ານ ແສງເດືອນ ມະນີວັນ
ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວຄຄຂ
image1
ທ່ານ ໄຊຍະພອນ ຈັນດາວົງ
ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວຄຄຂ

image1
ທ່ານ ພົມມາ ສໍສົມມີ
ຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວຄຄຂ
image1
ທ່ານ ນາງ ບົວລີ ພັນທະພາ
ຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວຄຄຂ
image1
ທ່ານ ນ ສີອາມອນ ສົມໄຊຍະສິນ
ຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວຄຄຂ
image1
ທ່ານ ວິລະໄຊ ພັນທະວົງ
ຄະນະບໍລິຫານງານຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ວຄຄຂ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,