ເມສາ24

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

   image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ສຸດຈັນທອງ ຈັນທະວົງ
ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ທຽນ ພູພອນທອງ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍ..
..
image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ຄຳແຜງ ແສນຄຳຈັນ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວ..

image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ຄຳເມິງ ດວງທອງລາ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
ຝ່າຍພັດທະນາຄູ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:12 ເດືອນ 5 ປີ 2017,