ເມສາ24

ລະບົບຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງວີທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ

   image1
ທ່ານ ນ ທຽນ ພູພອນທອງ
ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ

    image1
ນາງ ມຸນທາ ອິນບຸນປັນ
ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກວດກາ
image1
ນາງ ລາວັນ ພົມມີໄຊ
ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ
image1
ນາງ ພູວອນ ຈັນທະວົງ
ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ

    image1
ນາງ ດາ​ລີ​ວັນ ພິ​ລາ​ວົງ
ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ
image1
ນາງ ເພັດດາວັນ ມະນີວອນ
ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ
image1
ນາງ ບົວລີ ພັນທະພາ
ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວຄຄຂ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,