ກຸມພາ17

ໂປຼແກຼມທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນ computer
                                                

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ໂປຼແກຼມ ຕ່າງໆ
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມໝວດນີ້ ໃຊ້ກັບ Microsoft office ບອນດາວໂລດ
01 ໂປຼແກຼມ Microsoft office 2016-2019 (ໃຊ້ວຽກງານເອກະສານ) ດາວໂລດ
02 ໂປຼແກຼມ Microsoft Office 2013 (ໃຊ້ວຽກງານເອກະສານ) ດາວໂລດ
03 ໂປຼແກຼມ Microsoft office 2007 (ໃຊ້ວຽກງານເອກະສານ) ດາວໂລດ
04 ໂປຼແກຼມ LSwin 7 (ໂປຣແກຣມພິມພາສາລາວ) ດາວໂລດ
05 ໂປຼແກຼມ laoscript8 (ໂປຣແກຣມພິມພາສາລາວ) ດາວໂລດ
06 ໂປຼແກຼມ Phetsarath OT (ໂປຣແກຣມພິມພາສາລາວ) ດາວໂລດ
07 ໂປຼແກຼມ winrar-x64-550 (ໃຊ້ວຽກງານ ປິບເອກະສານ ແລະ ຟາຍຕ່າງ) ດາວໂລດ
08 ໂປຼແກຼມ nitro_pro10 (ໃຊ້ວຽກງານ ແປງຟາຍ PDF ເປັນ word) ດາວໂລດ
09 ໂປຼແກຼມ Typing_Master (ໃຊ້ວຽກງານ ສອນວິທີ່ໃຊ້ປ້ອນພີມ) ດາວໂລດ
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມໝວດນີ້ ໃຊ້ກັບການຕໍ່ພາບ ແລະ ວີດີໂອ ບອນດາວໂລດ
01 ໂປຼແກຼມ Adobe_Photoshop CC 2019 (ໃຊ້ວຽກງານຕັດຕໍ່ພາບ) ດາວໂລດ
02 ໂປຼແກຼມ Edrawmax (ໃຊ້ອອກແບບແຜນຜັງຕ່າງໆ) ດາວໂລດ
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມໝວດນີ້ ໃຊ້ໃນການຫຼີ້ນ Internet ບອນດາວໂລດ
01 ໂປຼແກຼມ coccoc_en (ໃຊ້ວຽກງານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ອິນເຕີເນັດ) ດາວໂລດ
02 ໂປຼແກຼມ ChromeSetup (ໃຊ້ວຽກງານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ອິນເຕີເນັດ) ດາວໂລດ
03 ໂປຼແກຼມ Firefox (ໃຊ້ວຽກງານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ອິນເຕີເນັດ) ດາວໂລດ
04 ໂປຼແກຼມ Opera (ໃຊ້ວຽກງານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ອິນເຕີເນັດ) ດາວໂລດ
05 ໂປຼແກຼມ Line (ໃຊ້ວຽກງານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ອິນເຕີເນັດ) ດາວໂລດ
06 ໂປຼແກຼມ WhatsApp (ໃຊ້ວຽກງານ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ອິນເຕີເນັດ) ດາວໂລດ
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມໝວດນີ້ ໃຊ້ກັບ ການຈຳລອງ, ເຂົ້າໄປ Server ບອນດາວໂລດ
01 ໂປຼແກຼມ appserv-win32-8.6.0 (ໃຊ້ວຽກງານ ເປັນServer ຈຳລອງ) ດາວໂລດ
02 ໂປຼແກຼມ npp.7.5.4.Installer (ໃຊ້ວຽກງານ ຂຽນໂປຼດແກຼມ) ດາວໂລດ
03 ໂປຼແກຼມ TeamViewer_Setup (ໃຊ້ວຽກງານ ເຂົ້າ ຄອມພີວເຕີທາງໄກ) ດາວໂລດ
04 ໂປຼແກຼມ WinSCP (ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ Webserver) ດາວໂລດ
05 ໂປຼແກຼມ putty-64bit-0.71-installer (ໂປລແກລມໃຊ້ສັ່ງງານ Server) ດາວໂລດ
06 ໂປຼແກຼມ ubuntu-18 (ໂປລແກລມ ubuntu Server ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃໝ່) ດາວໂລດ
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມໝວດນີ້ ໃຊ້ກັບການຕຶດຕັ້ງ Windows ບອນດາວໂລດ
01 ໂປຼແກຼມ Rufus 2.8 (ສ້າງ USB boot windows ) ດາວໂລດ
02 ໂປຼແກຼມ KMSpico (ໃຊ້ Activate Windows 10 + MS office) ດາວໂລດ
03 ໂປຼແກຼມ windows 7 professional (ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງເວລາ windows ມີບັນຫາ) ດາວໂລດ
04 ໂປຼແກຼມ DriverPack (ໃຊ້ ແກ້ໄຂເວລາ daiver ຂອງຄອມມີບັນຫາ) ດາວໂລດ
05 ໂປຼແກຼມ solUSB (ສ້າງ USB boot windows ແລະ ແຜ່ນ CD ທີ່ເປັນ file SO) ດາວໂລດ
ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມໝວດນີ້ ໃຊ້ກັບການຫຼີ້ນ ເພັງ ບອນດາວໂລດ
01 ໂປຼແກຼມ K-Lite_Codec_Pack_1494_Full(ໃຊ້ ຫຼີ້ນເພັງ ຫຼື video ) ດາວໂລດ
02 ໂປຼແກຼມ vlc-3.0.6-win32.exe (ໃຊ້ ຫຼີ້ນເພັງ ຫຼື video ) ດາວໂລດ

ຜູ້ລົງຂາວ ໄມສຸກ ຢາງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,