ບົດຮຽນເອເລັກໂຕນິກ ວຄຄຂ


Image
New

Simple and useful HTML layout

There is a clickable image with beautiful hover effect and active title link for each post item. Left side is a sticky menu bar. Right side is a blog content that will scroll up and down.

Travel . Events June 24, 2020

36 comments by Admin Nat

Image
New

Multi-purpose blog template

Xtra Blog is a multi-purpose HTML CSS template from TemplateMo website. Blog list, single post, about, contact pages are included. Left sidebar fixed width and content area is a fluid full-width.

Creative . Design . Business June 16, 2020

48 comments by Admin Sam

Image

How can you apply Xtra Blog

You are allowed to convert this template as any kind of CMS theme or template for your custom website builder. You can also use this for your clients. Thank you for choosing us.

Music . Audio June 11, 2020

24 comments by John Walker

Image

A little restriction to apply

You are not allowed to re-distribute this template as a downloadable ZIP file on any template collection website. This is strongly prohibited as we worked hard for this template. Please contact TemplateMo for more information.

Artworks . Design June 4, 2020

72 comments by Admin Sam

Image

Color hexa values of Xtra Blog

If you wish to kindly support us, please contact us or contribute a small PayPal amount to info [at] templatemo.com that is helpful for us.
Title #099 New #0CC
Text #999 Line #CCC Next #0CC Prev #F0F0F0

Creative . Video . Audio May 31, 2020

84 comments by Admin Sam

Image

Donec convallis varius risus

Quisque id ipsum vel sem maximus vulputate sed quis velit. Nunc vel turpis eget orci elementum cursus vitae in eros. Quisque vulputate nulla ut dolor consectetur luctus.

Visual . Artworks June 16, 2020

96 comments by Admin Sam
Page