ກັນຍາ 29

ແຈ້ງການ ເຖິງ ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທົ່ວວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ. ໃນການຕໍ່ເວລາພັກຮຽນ ແລະ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບອອນລາຍ ໃນໄລຍະພັກການຮຽນ

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ອຈ

ດາວໂຫຼດ ໜັງສືແຈ້ງການ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຈັນທະແສງ ທານີພອນ ວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 17 ເດືອນ 4 ປີ 2020,
ກັນຍາ 29

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ການສຶກສານິເທດຊັ້ນປະຖົມ (ໂມດູນ 1)ສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ອຈ

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ການສຶກສານິເທດຊັ້ນປະຖົມ (ໂມດູນ 1) ສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ. ໃນເວລາ 8 ໂມງ ຂອງວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການສຶກສານິເທດຊັ້ນປະຖົມ (ໂມດູນ 1) ສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຜົ້ງສາລີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ອາຈານວັນນີ ຢ່າງເຈຍມົວ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ, ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອາຈານ ບຸນຄົງ ລັດຕະນະວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ນາງ ສີອຳພອນ ບົວຄຳວົງສາ ຜູ້ປະສານງານ/ ຕາງໜ້າອົງການ ອຸຍນີເຊັບ (UNICEF), ຄະນະວິທະຍາກອນຈາກຂັ້ນສູນກາງ (ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສະຖາບັນພັດທະນາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ຄູເຝິກຈາກແຂວງວຽງຈັນ) ແລະ ຄູ-ອາຈານທີ່ເປັນຄູສຶກສານິເທດທີ່ມາຈາກຂັ້ນແຂວງ, ວິທະຍາໄລຄູ ທີ່ເປັນເຂດບໍລິການຂອງແຂວງ ແລະ ໃນທຸກເມືອງ ສຳລັບ 3 ແຂວງ ຄື ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 311 ກວ່າທ່ານ.

ພິທີດັ່ງກ່າວ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການຮ່ວມມືຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງລະດັບປະລິນຍາຕີສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ການຮ່ວມມືດ້ານການເປີດສອນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໃນບາງສາຂາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງທັງສອງຝ່າຍ.ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ດຳເນີນເປັນເວລາ 12 ວັນເຕັມ (28 ຕຸລາ - 08 ພະຈິກ 2019) ໂດຍພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການ ອຸຍນີເຊັບ (UNICEF) ແລະ EU ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການທີ່ເປັນພື້ນຖານ, ລວມທັງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດປະຖົມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບຕັ້ງໜ້າ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະການເປັນຄູສຶກສານິເທດ, ລວມທັງວິທີການນິເທດ, ການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍຖືເອົາໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ໃຫ້ທີມງານຄູສຶກສານິເທດ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ດ້ານການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄູໃນເວລາຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ ໃຫ້ທີມງານສຶກສານິເທດ. ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ໃນການເຝິກອົບຮົມບັນດາສຳມະນາກອນ ຫຼື ຄູ-ອາຈານ ກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍດັ່ງນີ້: ແນະນຳການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ລະບົບການນິເທດໃນ ສປປລາວ, ໂຄງຮ່າງຫຼັກສູດການສ້າງຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແບບຕັ້ງໜ້າ, ການສັງເກດການສອນ, ລົງມືເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນ (ສັງເກດການສອນ), ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄູ ແລະ ວິທີການນິເທດຊ່ວຍເຫຼືອຄູ, ການເຝິກທັກສະການສອນ ແລະ ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອຄູ, ການສັງຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຈັນທະແສງ ທານີພອນ ວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 29 ເດືອນ 10 ປີ 2019,


ເມສາ 11

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດການຮຽນ - ການສອນ ພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2018 - 2019 ຂອງ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ຄັ້ງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຊວາງ.

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ອາຈານ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດການຮຽນ - ການສອນ ພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2018 - 2019 ຂອງ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ຄັ້ງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຊວາງ. ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານວິຊາການ ປະຈຳພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2018 - 2019 ຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມສອນວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຊວາງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາຈານ ວັນນີ ຢ່າງເຈຍມົວ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫອງການ ແລະ ຄູ - ອາຈານທັງໝົດ.

ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາສະເໝີໃນກອງປະຊຸມລວມມີ: ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮຽນ - ການສອນ ພາກຮຽນທີ 2, ສະເໜີປະຕິທິນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາການໄລຍະພັກທ້າຍສົກຮຽນ, ສົນທະນາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດສະຫຼຸບ. ໃນຕອນທ້າຍໄດ້ຮັບຟັງການມີຄຳຄິດເຫັນແນະນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເໜັ້ນຫຼາຍບັນຫາທີ່ ຄູ - ອາຈານ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເພີ່ມທະວີແນວຄິດຕື່ນຕົວຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ ວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 22 ເດືອນ 5 ປີ 2019,ອ່ານຕໍ່    4| | | 1 4| | | 2 | | |3 4| | | 3 | | |3 4| | | 4 | | |3 4| | | 5 | | |3 4| | | 6 | | |3

           4| | | 7 | | |3 4| | | 8 | | |3